Terms of Reseller

เงื่อนไขการใช้บริการ สำหรับ ตัวแทนจำหน่าย

การสมัครสมาชิก

 1. ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล์ติดต่อ ที่ใช้ในการสมัคร Reseller จะต้องเป็นข้อมูลจริงของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน
 2. จะต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นกำกับ สำเนาถูกต้อง, ชื่อ - นามสกุล และ ใช้สำหรับเปิดบัญชี Reseller กับ ihotVPS.com ด้วยลายมือ (ปากกาเท่านั้น)
 3. ก่อนจะมาเป็น Reseller ต้องรับรู้เงือนไข VPS ของเราก่อน ว่า VPS นั้นให้ใช้งานเฉพาะแบบใด และ ไม่รับการใช้งานแบบใด (เงื่อนไขVPS)

ดูแลลูกค้าของ Reseller

 1. Reseller จะต้องดูแลลูกค้าในเบื้องต้นก่อน หากเกิดปัญหาการใช้งาน
 2. Reseller จะได้สิทธิ์เข้าไป Reboot VPS ของลูกค้า
 3. หากแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ให้ติดต่อประสานงานกับทาง ihotVPS เพื่อเข้าดูและแก้ไขปัญหา
 4. Reseller จะต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าด้วย เช่น สำเนาบัตรประชาชน (อย่างเคร่งคัด)

การ Up Level Reseller

 1. Level จะได้การอัพเดท อัตโนมัติ ตามจำนวนสะสม VPS ที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน(VPS Online) เช่น หากปัจจุบัน Reseller มีการเช่า VPS Online อยู่แล้วจำนวน 5 ตัว ในการเช่าตัวที่ 6 Reseller จะถูกอัพเลเวลไปเป็น Level 2 ให้ทันที

เงื่อนไขทั่วไป

 1. Reseller จะต้องมีเว็บไซต์ที่แน่นนอน และ ต้องเป็นโดเมนหลัก ไม่ใช้ Subdomain ของใคร
 2. Reseller สามารถนำ VPS ไปจำหน่ายเกิน ราคาได้ เช่น เราจำหน่าย THXEN 512 ราคา 590บาท สามารถนำไปจำหน่าย 700 บาทได้เช่นกัน
 3. Reseller สามารถจำหน่าย VPS ได้เพียง VPS Thailand เท่านั้น

ยอมรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

Reseller จะเป็นผู้รับผิดชอบ VPS ที่ตัวเองเป็นคนเช่าทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆก็ตาม จากทางกฏหมายหรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตัวแทนจำหน่าย หรือ Reseller จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด รวมถึงการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการของท่านให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ตามกฏหมาย มิเช่นนั้น ทาง Reseller จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

Last update : 09/11/2015

เงื่อนไขการใช้บริการกับเราทั้งหมดนี้ไม่ว่าคุณจะอ่านหรือไม่อ่าน ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของเราทั้งหมด และ Reseller จะเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างและทุกกรณีหากเกิดปัญหาในการใช้งาน
** ผิดตกยกเว้น ไอฮอตวีพีเอส ต้องขออภัยหากมีตัวอักษรบางคำไม่ถูกต้องหรือตกหล่น ** | ขอสงวานสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิ่มเติมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า