Payment Infomation

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินได้ 1 ช่องทาง ดังข้อมูลด้านล่างนี้


1. ชำระเงินผ่านทาง ธนาคาร รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ธนาคาร ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภท สาขา
ไทยพาณิชย์ นาย วิศวพล สุนทรนนท์ 357-2-57393-5 ออมทรัพย์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

แจ้งชำระเงิน