VPS Thailand

วีพีเอสประเทศไทย ราคาเริ่มต้นที่ 590 บาทต่อเดือน

VPS Thailand

— ระบบ VPS ของเราทำงานด้วยระบบของ Xen Server อย่างมีประสิทธิภาพ

— ระบบปฏิบัติการมีให้เลือกทั้ง 2 แบบ คือ Windows และ Linux

— ผู้ใช้งานสามารถสั่ง Reboot ด้วยตัวเองได้ทันทีผ่านระบบ Control Panel

— Internet Data Center ตั้งอยู่ที่ CS Loxinfo @ Cyber World

— เราใช้อินเทอร์เน็ตสาย Bandwidth 1 Gigabit Port เพื่อตอบสนองการใช้งานท่านอย่างรวดเร็ว

— ทรัพยากรในเครื่องแบ่งใช้เฉพาะ VPS ของใครของมัน ไม่มีการใช้งานร่วมกัน

THXEN 512

590 ฿ / 1 Month
1,682 ฿ / 3 Month
3,186 ฿ / 6 Month
5,664 ฿ / 12 Month
 • OS : Linux Only
 • CPU : 1 Core
 • RAM : 512 MB
 • HDD : 20 GB
 • IP Address : 1 IP
 • Bandwidth : Unlimited
 • Network Port : 1 Gbps
 • Control Panel :

THXEN 1024

700 ฿ / 1 Month
1,995 ฿ / 3 Month
3,780 ฿ / 6 Month
6,720 ฿ / 12 Month
 • OS : Linux & Windows
 • CPU : 1 Core
 • RAM : 1024 MB
 • HDD : 50 GB
 • IP Address : 1 IP
 • Bandwidth : Unlimited
 • Network Port : 1 Gbps
 • Control Panel :
BEST!

THXEN 2048

1,000 ฿ / 1 Month
2,850 ฿ / 3 Month
5,400 ฿ / 6 Month
9,600 ฿ / 12 Month
 • OS : Linux & Windows
 • CPU : 1 Core
 • RAM : 2048 MB
 • HDD : 80 GB
 • IP Address : 1 IP
 • Bandwidth : Unlimited
 • Network Port : 1 Gbps
 • Control Panel :

THXEN 4096

1,400 ฿ / 1 Month
3,990 ฿ / 3 Month
7,560 ฿ / 6 Month
13,440 ฿ / 12 Month
 • OS : Linux & Windows
 • CPU : 2 Core
 • RAM : 4096 MB
 • HDD : 120 GB
 • IP Address : 1 IP
 • Bandwidth : Unlimited
 • Network Port : 1 Gbps
 • Control Panel :

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการก่อนทุกครั้ง Terms Of Service
* ลูกค้าสามารถขอลง OS ใหม่ได้ฟรี 1 ครั้ง ตลอดการใช้งาน หากมีการขอติดตั้ง OS ใหม่ ครั้งต่อไปจะต้องเสียค่าบริการ ครั้งละ 300 บาท
บริการเสริม Add On!
เพิ่ม IP Address
ค่าบริการ 1 IP - 200 บาท / เดือน
เพิ่ม Core CPU
ค่าบริการ 1 Core - 1,000 บาท / เดือน
เพิ่ม Memory (RAM)
ค่าบริการ 1024 MB - 500 บาท / เดือน
เพิ่ม Harddisk (HDD)
ค่าบริการ 10 GB - 100 บาท / เดือน
เพิ่ม Control Panel
Directadmin 500 บาท / เดือน