Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ เว็บไซต์ ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส)

เว็บไซต์ ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

และผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ ihotVPS ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • ทาง (ไอฮอตวีพีเอส) ได้มีการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่าน ประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, หมายเลขบัตรประชาชน, อำเภอ, จังหวัด และ รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น
 • ทาง (ไอฮอตวีพีเอส) มีการจัดเก็บ หมายเลขไอพี เพื่อใช้ในการบันทึกการเข้าใช้งานของลูกค้า ในทุกๆครั้งที่เข้าใช้งาน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ทาง (ไอฮอตวีพีเอส) จากที่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวเข้ามานั้น เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อกลับ หรือ แจ้งปัญหาต่างๆ และข้อมูลทั้งหมดของลูกค้านั้น จะไม่มีการเปิดเผยออกไปข้างนอกเว็บไซต์ (ไอฮอตวีพีเอส) อย่างแน่นอน
 • เรา (ไอฮอตวีพีเอส) ขอรับรองว่าข้อมูลผู้ใช้ส่วนตัวทั้งหมด เราจะไม่นำไปใช้ข้างนอกอย่างเป็นอันขาด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

 • ทาง (ไอฮอตวีพีเอส) จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม หากถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลักฐานตามคำสั่งศาลที่ถูกต้อง และ มีอำนาจหรือหน่วยงานของรัฐบาลต้องการ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไอฮอตวีพีเอส) จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่ เป็นต้น (ไอฮอตวีพีเอส) จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol

การตั้งรหัสผ่าน และข้อมูลรหัสผ่าน

 • ทาง (ไอฮอตวีพีเอส) จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับรหัสผ่านใดๆของท่านทั้งสิ้น ในการตั้งรหัสผ่าน คุณจะต้องเป็นคนตั้งรหัสผ่านของคุณเองทั้งหมด และรหัสผ่านจะต้องประกอบด้วย อักษร A-Z, a-z, 0-9 และอักษร พิเศษ เช่น *, -, +, !, @, #, $, %, ^, & เป็นต้น ไม่อนุญาติ ให้ตั้งเป็นตัวอักษร ภาษาอื่นๆ ทั้งสิ้น

การเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

 • ทาง (ไอฮอตวีพีเอส) จะมีการเก็บข้อมูลบริการของลูกค้าที่หมดอายุ เป็นเวลา 90 วัน ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 หากเกินเวลาที่กำหนด ข้อมูลทุกอย่างจะถูกลบ และ จะไม่กู้ข้อมูลกลับมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตาม

การคืนเงินค่าบริการ

 • ทาง (ไอฮอตวีพีเอส) จะสามารถคืนเงินค่าบริการนั้นให้กับลูกค้า เฉพาะเหตุที่ VPS เต็ม หรือ การสั่งซื้อสินค้านั้นหมด
 • ทาง (ไอฮอตวีพีเอส) จะไม่คืนเงิน หากกระทำการผิดเงื่อนไขบริการของเรา เพราะการเปิดใช้งานแล้ว เราจะต้องรับภาระในค่าใช้จ่ายบริการนั้นๆ
 • ทาง (ไอฮอตวีพีเอส) จะไม่มีการโอนเงินคืนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอ้างถึงการโอนเงินผิดหรือกรณีใดๆก็ตาม (กรณีนี้หากคุณต้องการเงินคืนเนื่องจากโอนเงินผิดจริงๆ จะต้องมีเอกสารจากธนาคารเพื่อขอเงินคืนเท่านั้น)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราทั้งหมดนี้ไม่ว่าคุณจะอ่านหรือไม่อ่าน เป็นนโยบายที่เราตั้งขึ้น ไม่ว่าจะมีกรณีใดๆเกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามนโยบายของเรา
** ไอฮอตวีพีเอส ต้องขออภัยหากมีตัวอักษรบางคำไม่ถูกต้องหรือตกหล่น ** | ขอสงวานสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิ่มเติมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า